Chevron top alt icon

4x
cis-chevron-top-alt
<i class="cis-chevron-top-alt"></i>
3x
2x
1x

Other icons in category: Interface